Siófok, Hotel Azúr


2024. október 1-2.

Minket a fikciók
tartanak össze.

Felhasználási feltételek, adatvédelem

Jelen dokumentum tartalmazza a Média Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság(székhely: 1112 Budapest, Oltvány árok 39.; adószám: 29127843-2-43, cégjegyzékszám: Cg.01-06-714437, képviselő: Nyerki Zsuzsanna ügyvezető) (a továbbiakban: "Adatkezelő") tájékoztatását az érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

1.1. Hírlevél küldés

Adatkezelési esetkör megjelölése:
Adatkezelő hírlevél megküldése útján tájékoztatja az arra regisztrált felhasználókat a megrendezésre kerülő konferenciáiról, a konferencia programjairól, híreiről, és a média híreiről.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

Adatkezelés jogalapja és célja:

Adatkezelés célja a tájékoztatás, és a marketing tevékenység, valamint statisztikai célokra személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználja. Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama:

Az adatokat Adatkezelő addig kezeli, amíg Érintett a személyes adatok törlését nem kéri a hírlevélről történő leiratkozással, illetve a megadott media@mediahungary.hu e-mail címre, vagy postai úton történő levél küldésével

1.2. Konferenciákon való regisztráció

Adatkezelési esetkör megjelölése

Adatkezelő postai, illetve elektronikus úton biztosítja a konferenciákon való részvételhez szükséges regisztrációt, azzal, hogy a nem természetes személy jelentkező esetén is fel kell tüntetni a részt venni kívánó, valamint a kapcsolattartó személyek adatait, mely felsorolása a regisztrációs lapon feltüntetésre kerül. A regisztrációhoz szükséges kezelt adatok köre:Cégnév/név, adószám/adóazonosító jel, e-mail cím, kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, mobiltelefonszáma, jelentkező neve, e-mail címe, mobiltelefonszáma, a kiválasztott szálláshely megjelölése, a részvételi napok száma, a regisztrációs díj megfizetéséhez a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatok. A bankkártyás fizetés esetén Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, ebben az esetben kizárólag csak a sikeres fizetés tényét rögzíti.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés célja, a konferenciára való jelentkezéshez történő azonosítás, kapcsolattartás, tájékoztatás a konferencia programjairól, és az ehhez kapcsolódó pénzügyi nyilvántartások vezetése a konferencia lebonyolítása és a regisztrációnak megfelelő számlázás, valamint meghatározott célból marketing, közvélemény-kutatás. Az adatkezelés jogalapja az érintettel történő szerződés teljesítése 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem, vagy nem megfelelően szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását nem tudja biztosítani.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat Adatkezelő a konferencián való részvétellel létrejött szerződéses jogviszonyból eredő elévülési időig kezeli, azzal, hogy a számlázásra vonatkozó adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint 8 évig kerülnek megőrzésre

Adattovábbítás

Adatkezelő az adatokat a regisztrációs lapon bejelölt szállodáknak továbbítja. A továbbított adatok: név, és szobában esetlegesen részt vevő személyek neve. A szálloda a részére megküldött adatokat a saját adatvédelmi szabályai szerint kezeli, figyelemmel arra, hogy a szállás átvételekor az érintettek külön hozzájárulásukat adják szállodák által kezelt adataik kezeléséhez.

1.3. Konferenciákon előadó személyek adatai, képmása kezelése

Adatkezelési esetkör megjelölése

Adatkezelő a konferenciákon előadó személyek nevei, adatai, referenciái, képmásai elérhetőek a www.internethungary.com, digitalhungary.hu weboldalon, a konferencia facebook csatorna fényképtárában, valamint az Adatkezelő által az adott rendezvényre készített tájékoztató füzetben, esetleges sajtóhirdetések, rendezvény plakátokon. Az előadó személyekről a megrendezésre kerülő konferenciákon is fényképfelvétel készül.

Adatkezelő a konferenciákon előadó személyek előadásairól hangfelvételeket készít belső használatra, azokat harmadik személyeknek nem adja tovább.

Adatkezelés jogalapja és célja

Adatkezelés célja, hogy a konferencián előadó személyeket Adatkezelő bemutatja, tájékoztatja a résztvevőket az előadók személyéről, azonosításra, továbbá kapcsolat felvételre biztosít lehetőséget.

A hangfelvételek kezelésének célja, hogy a konferencián előadó személyek előadásait, a konferencia helyes menetét, lebonyolítását Adatkezelő ellenőrizze. 

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melyet előadó a konferencián való előadóként történő részvételével megad.

Adatkezelés időtartama

A konferenciákon előadó személyek nevei, adatai, referenciái, képmásai  az előadók, és Adatkezelő között létrejött jogviszony időtartama alatt, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek kezelésre.

A konferenciákon előadó személyek előadásairól készült hangfelvételek a rendezvényen való előadástól, azaz a rögzítéstől számított 10 napon belül törlésre kerülnek.

1.4. www.internethungary.com, www.digitalhungary.hu látogatóinak adatai

Adatkezelési esetkör megjelölése

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a jelen pontban meghatározott alábbi adatok: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, az érintett operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés célja:a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az a Szolgáltatás jogszerű biztosítása (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében) és fenntartásához fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet végeztünk és megállapítottuk, hogy az adatok kezelése ésszerűen várható, más módon a szolgáltatás jogszerű fenntartása nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán lenne fenntartható, és a kezelt adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik, amely miatt az adatkezelés arányban áll az adatkezelés céljával, valamint az adatkezeléshez fűződő érdekekkel. Önnek joga van az érdekmérlegelés megtekintéséhez.

Adatkezelés időtartama

A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe tárhely/szerverszolgáltatás,rendszergazdai szolgáltatás miatt: fps ecosystem Korlátolt Felelősségű Társaság (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1–7. B lh. Fsz/2.) MICROWARE HUNGARY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.)

Az adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.

1.5. Cookie adatkezelés

Adatkezelési esetkör megjelölése

Adatkezelő a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében az Érintettek számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Érintett által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

A honlap megtekintésétől számított 180 nap.

1.6. Google Analytics, Google AdWords, és Facebook pixel, Youtube

Adatkezelési esetkör leírása, kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során annak látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google AdWords, és Facebook pixel, Youtube programok is használatra kerülnek. Ezen programok többek közt az alábbi adatokat kezelik

 • IP cím
 • Böngésző típusa
 • Operációs rendszer
 • Facebookon használt név és nyilvános profilkép
 • Rendszertevékenység
 • Weboldalon belüli tevékenység (meglátogatott oldalak, interakciók)

További részletes információkat az alábbi oldalakon olvashat a Google és a Facebook adatkezeléséről:
Google: https://privacy.google.com/your-data.html
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, mely a honlapra való látogatottsággal történik meg.

Adatkezelés időtartama

A honlap megtekintésétől számítottan a fenti szolgáltatók adatkezelési tájékoztatóiban meghatározott időtartamig.

1.7. Érintett kapcsolattartóira, kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés Adatkezelési estkör leírása, kezelt adatok köre

Az üzleti vagy önkéntes célból létrejövő kapcsolatok kialakítása folytán kezeljük az Ön adatait, amennyiben az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban Ön, mint kapcsolattartó van megjelölve, és hozzá személyes adatai is megadásra kerültek, valamint amennyiben Ön lép kapcsolatba az media@mediahungary.hu e-mail címen velünk.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a kapcsolat kialakítása és fenntartásához fűződő jogos érdek. Az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet végeztünk és megállapítottuk, hogy az adatok kezelése ésszerűen várható, más módon a kapcsolat fenntartása nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán lenne fenntartható, és a kezelt adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik, amely miatt az adatkezelés arányban áll az adatkezelés céljával, valamint az adatkezeléshez fűződő kapcsolattartói érdekekkel.

Adatkezelés időtartama

Adatait az üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat alapjául szolgáló dokumentum megőrzésének időtartama alatt kezeljük, kivéve, ha Ön már nem kapcsolattartó az üzleti partnerünknél, ez esetben a kapcsolattartói adatokat frissítjük.

1.8. Adatkezelő által megrendezésre kerülő rendezvényeken történő adatkezelés

Adatkezelési estkör leírása, kezelt adatok köre

Adatkezelő a rendezvényeken tömegfelvételeket fényképeket készít a jelenlévőkről, a konferencia népszerűségéről.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, mely a rendezvényen való részvétellel valósul meg.

Adatkezelés időtartama

Önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

1.9. Facebook oldalon történő adatkezelés

Adatkezelési estkör leírása, kezelt adatok köre

Adatkezelő saját Facebook profilt hozott létre, melynek követői, „like-olói”, megosztói vannak, melynél a kezelt adatok köre az érintettek Facebook profiljai. Az Adatkezelő a Facebook profilján közétesz kép, videofelvételeket a rendezvényeiről. A jelentkező a részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen róla egyénileg, illetve tömegfelvétel keretében fénykép és videófelvétel készüljön, és a felvételeket Adatkezelő közzétegye.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, azzal, hogy az adatkezelés célja a közösségi oldal, az ott megjelenő tartalmak népszerűsítése, marketing tevékenység.

Adatkezelés időtartama

Önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

2. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kéri, amit Adatkezelő csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat illetékes törvényszék előtt.

3. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is, azzal, hogy az adatfeldolgozók a személyes adatok kezelése során a hatályos magyar jogszabályoknak, és az Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően kezeli az Adatkezelővel kötött adatfeldolgozási szerződés rendelkezései szerint. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és meg- őrizni.Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

4. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. Ön a módosítás hatálybalépését követő honlap használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.